Bogers van Gils | StoryDoing
Strategie | Creatie | Organisatie
HERO_webbasis-HeroFont-WAKKER.png

Wat doen we?

Bogers en Van Gils hebben als gemeenschappelijke missie om betekenis, samenhang en daadkracht in organisaties terug te brengen en ze daarmee klaar te stomen voor een dynamische toekomst. Ze begeleiden organisaties en professionals in trajecten van visie naar actie met het model van StoryDoing. Ze geven trainingen en workshops zodat deelnemers zelf met StoryDoing aan de slag kunnen. En lezingen ter inspiratie, die altijd interactief zijn en met een doe-component.

We werken altijd vanuit het Oerverhaal: het fundamentele verhaal dat onder iedere organisatie schuilgaat. Het gaat verder en dieper dan een visie-missiedocument en het verbindt verleden, heden en toekomst van een organisatie. Het karakter, de betekenis en de uitdaging van de organisatie spelen er een belangrijke rol in. Het Oerverhaal is zowel inspirerend vanwege zijn vorm als richtinggevend vanwege zijn inhoud. Nog voordat je met marketing, innovatie, cultuurtrajecten of andere organisatievraagstukken aan de slag gaat, moet je je Oerverhaal op orde hebben.

vragen over de identiteit van uw organisatie? En of u wel onderscheidend genoeg bent?

vragen over de cultuur of het ondernemend gedrag binnen uw organisatie?

vragen over uw aanbod? Over producten, innovatie en de keuzes die u daarin kunt maken?

OM TE ZORGEN DAT IEDEREEN DE VISIE VAN UW ORGANISATIE KENT
BEGRIJPT, VERTELT, maar vooral doet?


Voor een eerste snelle inleiding op het model, zie pagina StoryDoing.
Voor de strategieën van ondernemers en organisaties, zie pagina Van visie naar actie.
Voor een preview van ons boek, zie deze pdf (na 9 oktober).


ALS WE DAN TOCH WAKKER ZIJN
IS DIT WAT WIJ HET BESTE DOEN

StoryDoing SCan

We komen niet zomaar langs, we willen graag meteen aan het werk. Natuurlijk maken we graag kennis, maar het eerste gesprek kan wat ons betreft meteen écht ergens over gaan. We doen dan samen onze StoryDoing Scan (die je ook hier vindt, maar dan meteen een stap concreter) en we doen meteen een stukje uit de StoryBeing-fase toe. Zo leren we in interactie je organisatie, afdeling, team of project het snelst kennen.

TRAINING/WORKSHOP

Wil je wat meer de diepte in en alle ins and outs over het model van StoryDoing weten? Wil je het meteen oefenen en toepassen voor de eigen praktijk van je organisatie of team? Boek ons dan voor een workshop (basis, een of twee dagdelen) of een training (verdieping, afhankelijk van de precieze wensen). We maken deze altijd op maat, waarbij de training uiteraard meer mogelijkheden biedt.

INTERACTIEVE LEZING

Wil je vooral geïnspireerd worden, weten hoe StoryDoing werkt en wat het voor je organisatie of team kan betekenen? Boek ons dan voor een lezing. We wisselen theorie en voorbeelden af, maar gaan ook altijd praktisch met een zaal aan de slag, of er nu 20 of 200 toehoorders zijn. We passen het dus ter plekke toe en geven voldoende mee om zelf in je eigen organisatie en praktijk mee aan de slag te gaan.

BEGELEIDING/TRAJECT

Heb je specifieke vraagstukken binnen je organisatie waar je met ons naar wilt kijken? Vraag ons dan voor een kennismakingsgesprek met de StoryDoing Scan (zie boven). Aan de hand daarvan maken we samen een eerste analyse van uitdagingen, ambities en weerstanden in en rondom de organisatie. Vervolgens kunnen we een voorstel doen wat StoryDoing hierin voor je organisatie kan betekenen. Als je deze website doorbladert (of het boek leest!), krijg je een beeld op welke terreinen deze vraagstukken kunnen liggen.


Richard_Bruens.jpg

Richard Bruens lid raad van bestuur Van Lanschot Bankiers
De ondernemersstrategieën die StoryDoing inzet – onderscheidend vermogen, ondernemend gedrag, geloofwaardigheid en betekenisgeving – zijn krachtige tools. Elke organisatie die een scherp antwoord heeft op deze pijlers en de visie hieromtrent borgt in zijn organisatie, kan de toekomst aan.