Bogers van Gils | StoryDoing
Strategie | Creatie | Organisatie
HERO_Homepage.png

StoryDoing

Een krachtige organisatie weet waarom ze bestaat en welke meerwaarde ze levert aan mens en maatschappij. En een krachtige organisatie bewijst dat door het te laten zien in alle facetten van het zakendoen. Want in het handelen komt de essentie van een organisatie pas écht tot uiting. Dat is StoryDoing.

Centraal staat het Oerverhaal: een stevig en inspirerend verhaal dat de kern bevat waar je organisatie voor staat. Verleden, heden en toekomst komen erin samen: je oorsprong, je kracht, je ambities en je uitdagingen. Iedereen binnen de organisatie moet het Oerverhaal kennen, kunnen vertellen en ernaar handelen! Het geeft focus en richting en is een belangrijk instrument in het bepalen en bewaken van de strategie van de organisatie. Het Oerverhaal komt terug in de 4 fases van ons model:


Img_ICONS_stodo_being.png

Je bent je verhaal.

StoryBeing begint met goed nieuws: het Oerverhaal van je organisatie bestaat al! Soms ken je het verhaal al, soms sluimert het onbewust en soms ben je er ver vanaf geraakt. Maar het is er altijd, je hoeft het alleen maar te (her)ontdekken. Wij noemen dat StoryBeing: Je bent al een verhaal. In de StoryBeing fase stellen we je aan de hand van tien bouwstenen allerlei vragen om te input voor je Oerverhaal te verzamelen.

Img_ICONS_stodo_telling.png

Je vertelt je verhaal.

Uiteraard wil je je Oerverhaal vertellen en uitdragen. Zowel binnen de organisatie, omdat het alle medewerkers focus en richting geeft, als naar buiten toe, aan klanten, partners en misschien de hele wereld. In de StoryTelling fase zet je de ideeën over je organisatie die je in de fase van StoryBeing aan de hand van de tien bouwstenen hebt bedacht om in een beeldend en inspirerend Oerverhaal.

Img_ICONS_stodo_doing.png

Je doet je verhaal.

Maar met StoryTelling ben je er nog niet. In deze fase vertalen we het Oerverhaal naar acties. Want daarmee maak je het echte verschil als organisatie. De gebieden Identiteit, Cultuur, en Aanbod komen aan bod, maar ook andere keuzes m.b.t. ontwikkeling en verandering kun je uit je Oerverhaal destilleren. Tevens dagen we je uit op zoek te gaan naar grootse, Iconische acties en werken we concreet naar een Actiemap toe.

Img_ICONS_stodo_value.png

Je waardeert je verhaal.

In deze fase onderzoek je de waarde die je met het proces van StoryDoing hebt gegenereerd (als je het model doorlopen hebt) of wilt genereren (als je er nog middenin zit). Het kan dus een moment van bezinning en reflectie zijn, of juist sturend in het proces. Je onderzoekt de Manifestatie, Continuïteit, Groei en Zingeving van je organisatie. Ook kun je op zoek gaan naar een passend verdienmodel bij je Oerverhaal.


ManfredvanDoorn.jpg

Manfred van Doorn — directeur Double Healix
StoryDoing voegt de daad bij het woord. Van verhalen vertellen, naar verhalen leven.
Het is Bogers en Van Gils gelukt de complexe materie van organisational storytelling
pakkend en compact te vertalen richting concrete en transformerende acties die van de organisatie een dynamisch geheel maken.