Bogers van Gils | StoryDoing
Strategie | Creatie | Organisatie
foto linksRON-rechts JP-Grey-DSC03341.jpg

Wie zeg je?

Ron van Gils

is identiteitsmarketeer en designer. Hij noemt zichzelf Business Creative om binnen organisaties de vrije rol te kunnen pakken. Zo werkt hij als sidekick naast leiders van organisaties, met wie hij snel tot de kern van de zaak komt. Zijn stijl is holistisch, inspirerend en uitdagend.

Zijn rol is die van de vernieuwer, met expertise op creativiteit en organisatie-verhalen. Zijn focus op betekenisgeving: “Dat is waarom mensen van je kopen en bij je willen werken”. Je komt hem vooral tegen bij verandertrajecten of herpositioneringen. Waar hij teams en professionals binnen de gestelde kaders anders leert denken en doen. Als designer is hij in staat de toekomst van organisaties te visualiseren. Dat helpt bij het inzetten van de vernieuwing.

Ron: “Goed leiderschap behoort zich  te richten op primaire acties die voortkomen uit een fundamentele visie (oerverhaal). Een organisatie moet zodanig gefaciliteerd en vormgegeven worden dat al deze primaire acties waargemaakt kunnen worden. Voorwaarde hierbij is dat iedereen de ruimte krijgt, de visie begrijpt, aan kan én daardoor zijn verantwoordelijkheid durft te nemen.”

JAN-PETER BOGERS

is adviseur, spreker en trainer, al noemt hij zichzelf liever professioneel bemoeial. Hij neemt graag een kijkje voor en achter de schermen van organisaties. Waarom doen ze wat ze doen? Hebben ze visie, focus en daadkracht? Hij begeleidt organisaties, teams en projecten bij het komen tot visie en vervolgens bij het vertalen van die visie in actie. Soms door een inspirerende en interactieve lezing, soms door trainingen en workshops en soms door een uitgebreid begeleidingstraject.

Hij wil organisaties en professionals laten ontdekken dat het vaak niet zo ingewikkeld is als we allemaal denken. Hierover schreef hij het boek Versimpelen - projecten realiseren zonder gedoe, dat in 2014 werd genomineerd voor Managementboek van het Jaar.

Jan-Peter maakt grote en abstracte begrippen en processen zoals vernieuwing, verandering, ontwikkeling, teamsamenwerking of leiderschap graag concreet, overzichtelijk en tastbaar. Door middel van een scherpe analyse en een creatieve blik komt hij snel tot de kern van een vraagstuk, waarna de antwoorden op de vragen die je hebt opeens logisch en uitvoerbaar worden.

Samen...

... hebben zij als missie om betekenis, samenhang en daadkracht in organisaties terug te brengen en ze daarmee klaar te stomen voor een dynamische toekomst. Ze zien veel organisaties die vergeten zijn wat hun essentie en belangrijkste toegevoegde waarde is. Of organisaties die dat wel weten, maar zoekend zijn hoe dat het beste in de praktijk te brengen. Ron en Jan-Peter vinden het zonde als daarmee veel waarde en daadkracht van verloren gaat. Aan die zoektochten van organisaties willen zij hun steentje bijdragen. Hoe ze dat doen, lees je hier.


Remko_Overdam.jpg
Remko Overdam — Directeur KondorWessels Ontwerpfabriek
StoryDoing beschrijft de route die we gevolgd hebben tijdens de succesvolle transformatie van de Van Nelle Fabriek. Van complete leegstand naar UNESCO-monument.