Bogers van Gils | StoryDoing
Strategie | Creatie | Organisatie

Blog

Interview met Ron en Jan-Peter

 

Dit interview verscheen eerder op de site van Managementboek.nl

‘Het schrijven van dit boek was een mooie, maar ook pittige reis. We zijn blij dat we het nu eindelijk in onze handen kunnen houden’, lachen  Ron van Gils en Jan-Peter Bogers. Regelmatig moesten ze aan nieuwsgierige vrienden en collega's uitleggen waarom het boek nog net iets langer op zich zou laten wachten. In deze Preview leggen zij waarom zij er echt de tijd voor wilden nemen.

WebFoto.png

Natuurlijk zijn er al duizenden boeken geschreven over organisatieverandering, leiderschap, cultuur, identiteit, marketing, innovatie en al die andere onderwerpen waar organisaties eigenlijk voortdurend over moeten nadenken. Wij wilden daar een holistische visie aan toevoegen, die al deze onderwerpen verbindt. We durven wel te zeggen dat alle organisatievraagstukken met ons model te duiden zijn. Daarmee zijn ze nog niet opgelost, maar de eerste stap is dan gezet.

Daarbij wilden we dat doen vanuit een inspirerend Oerverhaal: het fundamentele verhaal dat onder iedere organisatie schuilt. Het gaat verder en dieper dan een visie-missiedocument en het verbindt verleden, heden en toekomst van een organisatie. Het karakter, de betekenis en de uitdaging van de organisatie spelen er een belangrijke rol in. Het Oerverhaal is zowel inspirerend vanwege zijn vorm als richtinggevend vanwege zijn inhoud.

Belangrijk in het boek is de stap van StoryTelling naar StoryDoing. Het vertalen van visie naar actie, dat is waar we goed in zijn en waarop we ons uitgedaagd voelen als organisaties ons benaderen. Een visie die op een stoffige plank of in een donkere la blijft liggen, daar heb je niets aan. Organisaties hebben vaak een mooi verhaal over wie zij zijn of willen zijn. Alleen zie je dat niet terug in hun handelen. Wij zeggen: een goed verhaal vertel je niet alleen, een goed verhaal doe je als organisatie.

Tot slot wilden we dat het dan ook een doe-boek zou worden. Het boek bevat honderden vragen die je helpen om het Oerverhaal van je organisatie te vinden, te vertellen, te vertalen in acties en daarmee te verzilveren. Je kunt als lezer onmiddellijk zelf met StoryDoing aan de slag, alleen of met een team uit je organisatie. De deelgebieden Identiteit, Cultuur en Aanbod komen aan de orde en we bedenken Iconische acties, die een organisatie vanuit zijn kern op de kaart zetten. Het is een praktisch boek. Immers, in de lijn van StoryDoing zeggen we: Een goed managementboek lees je niet alleen, een goed boek doe je.

Bovenstaande ambities stonden ons van het begin af aan helder voor ogen, maar zorgden ook voor hoofdbrekens in het schrijfproces. StoryDoing gaat voor ons over fundamenteel, holistisch en betekenisvol handelen als organisatie. Een hele mond vol, maar het betekent niet meer dan dat wij geloven dat binnen een organisatie alles met elkaar samenhangt. Dat is natuurlijk logisch, alleen zie je dat niet altijd binnen organisaties terug. Afdelingen zijn vaak eilandjes, de afstand tussen de leiding en de werkvloer is vaak groot, beslissingen en uitvoer zijn vaak niet consistent en het gezicht naar binnen is vaak een ander dan dat wat de organisatie naar buiten uitstraalt.

Ook in het model dat wij ontwikkeld hebben, hangt alles met alles samen. Je zou het zelfs chaordisch kunnen noemen, een mengvorm van orde (op papier is het lineair) en chaos (in de praktijk werkt het heel dynamisch). Maar hoe leg je dat de lezer uit op zo’n manier dat het niet alleen begrijpelijk is, maar ook makkelijk toepasbaar? Want natuurlijk vinden we het leuk als organisaties onze hulp inroepen bij vraagstukken, maar we willen ze ook met ons boek en ons model iets waardevols geven waarmee ze zelf aan de slag kunnen. 

We willen dat onze lezers hun organisatie als geheel bekijken en verbanden gaan leggen. Je kunt StoryDoing daarom van voor naar achter lezen, maar er ook kriskras doorheen bladeren. Zodra je ziet dat alles met alles samenhangt, snap je het en kun je aan de slag. Als we professionals op die manier in actie kunnen krijgen en als dat actie is die perfect aansluit bij het essentiële Oerverhaal van hun organisatie, dan is onze opzet geslaagd.

Ron van Gils is identiteitsmarketeer en designer. Hij noemt zichzelf Business Creative om binnen organisaties de vrije rol te kunnen pakken. Jan-Peter Bogers is adviseur, spreker en trainer, al noemt hij zichzelf liever professioneel bemoeial. Ze zijn de auteurs van StoryDoing voor organisaties.

 
Ron van Gils